27 de febrer, 2007

PRÀCTICA 14: Maquetes Indesign amb estilsHem triat 2 pàgines a seguir de mostra, i seguidament hem creat un document amb pàgines enfrontades. La idea d'aquesta pràctica ha estat (aprofitant els estils creats en la pràctica 12 i la mateixa linia), treballar les pàgines maqueta (mestres):
Comando + majúscula= per editar una pàg. generada de maqueta, per generar pàgines maqueta basades en pàgines maqueta creades anteriorment.
Ver/mostrar enlaces/texto vinculado = per vincular dues pàgines maqueta.
Apretant ALT el punter canvia i col.loca el text, generant tantes pàgines com necessiti per col.locar-lo tot sencer.
Alt + majúsc.= flux discontinu= col.loca el text però primer haig de fer les pàgines.
Per fer la foliació amb Indesign: a la pàgina maqueta= insertar/carácter especial/núm. automático de página. (fer primer la caixa on ha d'anar el número)
Opciones/numeración y sección= per posar la foliació començant a la segona pàgina, iniciant númeració a la pàgina x.