27 de febrer, 2007

PRÀCTICA 15: Illustrator


Després d'haver fet un repàs general per la interfaç del programa Illustrator, i conèixer alguna de les paletes, eines i demés elements, hem posat en pràctica la primera activitat.

Primer de tot hem dibuixat un polígon, concretament una estrella i amb l'eina fusió, li hem donat un degradat: Objeto/fusión/opciones de fusión/especificar els passos que volem donar. A més passos, més uniforme i natural es veurà la transició de colors.
A continuació hem fet la clau, dibuixant diferents elements: una rodona, un rectangle, un rombe i un zig-zag amb la ploma i, disposant els elements perque units facin la forma de la clau, els unificarem, convertint-los en pixels (en imatge, en bitmap): objeto/rastrillar. I li hem afegit un degradat, perque ens doni l'aire d'un reflexe.
Tot seguit, a aquesta imatge li hem fet una ombra, per mitjà d'un efecte (no editable).
Ja per acabar, hem creat un cercle imaginari, disposant el text al voltant: Texto en trazado.