27 de febrer, 2007

PRÀCTICA 10: Full Informatiu
En la pràctica següent, hem realitzat la maquetació de dues pàgines, partint d'una retícula que ja ens venía donada amb Freehand.

Alguns punts a remarcar per fer la maquetació, han estat els següents:
Per afegir guies:
Ventana/información
Cuadrícula/edición
Guias/edición/añadir/incremento

Per convertir l'objecte amb guía, senzillament fer l'objecte i seleccionar la guia.

Seguidament vaig importar les imatges, previament passades a tiff.
I també vaig importar el text, fent les caixes i vinculant-les entre elles abans.
Per justificar el text: Edición/modificar alineación/90
Per fer el contorneig: Texto/fluir alrededor de la selección (desagrupant primer l'element).