27 de febrer, 2007

PRÀCTICA 9: Diagramació. Creació d'una Retícula. (Grid)
Per fer la diagramació d'una retícula, seguirem les pautes clarament explicades en els apunts, i un cop (ja en el QuarkXPress), hem creat el document i introduït totes les dades, farem un quadrat que serà un mòdul. Posarem les mides i : Duplicación parámetros/6 repeticiones/desplazamiento vertical x/desplazamiento horizontal 0.
L'últim quadrat el situarem al final i seleccionant els 7 quadrats: elemento/espaciado y alineación/espacio uniforme, seleccionarem tot i duplicarem.
Marcarem totes les caixes amb guies.
Preferencies del Quark: Párrafos/cuadrícula base/comienzo (marge sup)/incremento x/ ok/visualizar cuadrícula base
Eliminar quadrats o mòduls i retícula base. Ja podem començar a treballar a sobre.
El contorneig és mínim corresponent a una linia de text. No enganxar els elements.