27 de febrer, 2007

PRÀCTICA 11: Indesign


Aquesta pràctica ha estat un primer reconeixement del programa Indesign (una fusió entre Quark i Freehand), hem après ha fer degradats, importar text, imatges i alguns senzills efectes.
Tot seguit en veurem alguns:
Ajuste de maquetación: recol.loca els elements, quan per exemple ens hem equivocat de format. Respecta la disposició de les guies...

Primer de tot em creat un document amb les mides, marges i sangrats corresponents, i li hem fet un degradat, amb un angle de 90 graus.
A continuació hem creat una caixa de text, que hem fet transparent, tot variant l'opacitat del blanc. I l'hem farcit de text: Texto/llenar con texto falso
La tipografia és una helvética, el text està justificat i repartit, i el primer paràgraf té una capitual que ens ocupa 2 linies i 7 caràcters.
Per fer l'espai reservat del text respecte la caixa: Objeto/opciones de marco de texto/espaciado de margen
Tot seguit, hem colocat la imatge: Archivo/colocar, i li hem donat l'efecte de botó per mitjà de l'opció dins el menú Objeto. I li hem fet una ombra paral.lela, transparent, baixant l'opacitat al 50% (de l'hombra).
La tecla W, la utilitzarem sempre que vulguem previsualitzar l'objecte.

I finalment, ho exportarem com a pdf, aplicant totes les marques, amb una posició centrada, postscript3, desmarcar invertir orden, i amb una sortida de CMYK.