27 de febrer, 2007

PRÀCTICA 12: Maquetació IndesignLa següent pràctica ha estat la maquetació d'una pàgina de diari amb Indesign, partint d'una retícula de 9 columnes amb un medianil de 3 mm.
S'han col.locat les imatges: Archivo/colocar imagen
S'han creat caixes de text i s'han vinculat entre elles. S'ha obtingut el text.
Una de les columnes, tenia el text dins d'una caixa de color, on s'ha fet un espai reservat: Objeto/opciones de marco de texto/ espaciado de margen i, donat que tenia una imatge a sobre de la caixa, hem hagut de fer un contorneig, també.
El primer paràgraf, hem posat una capitular que ocupava un caràcter i 4 linies.
Tot seguit hem alineat el text amb la retícula base, previament ajustada al interlineat corresponent.
I hem fet tots els estils necessàris. Un exemple:
Panell estils= Texto/tablas/estilo carácter
Seleccionar text/nuevo estilo carácter: text comú
base format caràcter: Myriad Pro Light
Track: 4
Idioma: català
Seleccionant text, apretant text comú, veurem com canvia.
I així, hem anat fent tots els estils que hem necessitat per fer la pàgina amb comoditat i rapidesa.