15 de març, 2007

PRÀCTICA 18: Personalitzar plantilla blog



- Fer una copia de seguretat del codi html de la plantilla del nostre blog, abans de modificar-la, en el cas de voler recuperar-la.
- Recuperar la versió antiga del blog i guardar els canvis.
- Canviar el codi html de la versió antiga, pel codi que hem generat prèviament amb el Dreamweaver (amb la plantilla que haurem disenyat pel nou blog)
- Si hem posat imatges, segur que aquestes no es veuràn al visualitzar el blog per internet. És necessari pujar-les a imageshack.us: navegar/pujar/agafar últim codi (link) directe a imatge. I enganxar aquest codi al lloc on estava la imatge (on està el codi html de la plantilla del blog).
- Un cop li donem a guardar, podrem veure la presentació de la pàgina, però sense les pràctiques que haviem fet. Per aconseguir això, haurem de copiar el codi desde l'etiqueta fins i posar-la dins l'espai de la taula que decidim (entre etiquetes dins d'una taula). El reservat per la barra de navegació.
Esborrarem els comentaris, i en el cas de voler treure la barra negra de dalt del blog, haurem d'agfegir un codi style css (el #navbar-iframe).
- Si volem tornar a recuperar el nostre antic blog, senzillament, canviarem el codi html de la plantilla pel que haviem guardat abans, quan hem fet la còpia de seguretat.