26 de febrer, 2007

PRÀCTICA 7: Gif Animat1. Obrirem el pdf conjunt, on estaran tots i cadascun dels pdfs de cada alumne, amb Photoshop. Seguidament i d'un amb un, els canviarem a un format de 320pix x 226pix i els passarem a RGB.
2. Seleccionarem, copiarem i enganxarem un document dins l'altre. Com a resultat tindrem un document amb molts arxius dins. Cadascun, serà una capa. Guardarem el document Photoshop com a doc.psd.
3. Obrirem el doc.psd amb ImageReady (un Photoshop per pantalla)
Ventana/animación i desde la paleta animación: cuadro nuevo/seleccionar el fotograma (es farà un idèntic, per visualitzar el següent i fer invisible l'anterior)
4. Crear una nova capa. Per generar els passos intermitjos, intercalar quadres d'animació (per a fer fossos o transicions entre 2 o + fotogrames).
Guardar optimitzada com a .gif