07 de novembre, 2006

PRÀCTICA 4: parangonació

La finalitat d'aquesta pràctica és fer una maquetació parangonant, alineant el text de cada columna amb el text de la columna del costat. La parangonació normal es definirà amb línies contínues i les discontínues s'utilitzaràn en el cas de títols, per exemple, que se li ha donat un desplaçament vertical i més avall la línia que inicia el text coincideix un altre cop amb el text de la columna del costat. També per repetir les linies s'ha fet una duplicació de linies (duplicació de paràmetres).