07 de novembre, 2006

PRÀCTICA 2: pij


Aquesta pràctica tractava de crear diferents pij i de fer les fulles d'estil, tot aplicant aquests pij.
Un era pij sense partició de paraula i abanderat.
Els altres eren justificats però amb diferents espais de track i kern.
Avui amb aquesta pràctica hem après com crear un pdf, exportant-lo com a pdf (el guarda com a pdf postscript), i alhora d'imprimir-lo, al panell impressora, disposició 4 pàg/fulla (per imprimir les 4 pàgines en una mateixa fulla).